Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2017.06.15-től a 2015/2120 EU rendelettel módosított 5321/2012 EU rendeletnek való megfelelés új EU roaming szabályozás értelmében, EU-ban is belföldi díjszinten telefonálhat és netezhet a méltányos használat erejéig.

Az Ön díjcsomagjában 2018. január 1-től érvényes EU roaming díjak (a méltányos használat erejéig):

  • Hívásindítás EU-ból Magyarországra, illetve az EU más tagállamai felé: br. 40 Ft/perc
  • Hívásfogadás az EU-ban: br. 0 Ft/perc
  • SMS küldés az EU-ban: br. 23,5 Ft/db
  • Adatforgalmazás az EU-ban: br. 1,92 Ft/MB
  • MMS küldés az EU-ban: br. 23,5 Ft/db. 

Méltányos használatra vonatkozó feltételek: Az EU rendelet szerint a hazai díjakon való roamingolás lehetősége csak az időszakos utazásokra (pl. nyaralás, síelés, üzleti út) vonatkozik, nem pedig állandó vagy életvitelszerű külföldi tartózkodás esetére (pl. munka vagy tanulás miatt). A távközlési szolgáltatók ennek megítéléséhez 4 hónapra visszamenőleg vizsgálhatják a forgalmi és jelenléti adatokat. Amennyiben a forgalmi és jelenléti adatok alapján az ügyfél túlnyomórészt nem belföldön használja a szolgáltatást, tehát megszegi a méltányos használatra vonatkozó feltételeket a Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét a nem rendeltetésszerű használatra és annak következményeire (EU roaming többletdíj és hívásfogadási díj alkalmazása) és arra, hogy amennyiben a figyelmeztetéstől számított 14 napon belül nem változtat a használati szokásain, az ügyfél előzetes tájékoztatását követően az 531/2012/EU rendelet 6 e. cikkének megfelelő EU roaming többletdíjat alkalmaz, hívásfogadás esetén hívásfogadási díjat számít fel, a figyelmeztetéstől számítva mindaddig, amíg a fenti méltányos használati feltételek ismét teljesülnek.

Hanghívás és SMS

 2017. június 15-től roaming környezetben az EU-ból EU-ba indított hanghívás, SMS és MMS küldés esetén a belföldi díjcsomagban meghatározott hálózaton kívüli percdíj az irányadó (de maximum 72,8 Ft/perc és 23,5 Ft/SMS, MMS). Hanghívás fogadás az EU-ban díjmentes. A hanghívásoknál a számlázás másodperc alapú és hívásindítás esetén az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül. Minden megkezdett egység díjköteles.

Adategyenleg felhasználás

A választható adat díjcsomagok (Instant Web Mini, Instant Web Maxi) magyarországi és EU roaming hálózatban használhatóak fel, az EU-n kívüli adatforgalmazást a mindenkor hatályos Díjszabás szerint számlázzuk.

Jó internetezést kívánunk! MOL mobile

Vissza